Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

  • Chính sách thanh toán

. Thanh toán bằng tiền mặt:

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt  tại điểm bán.

Chia sẻ bài đăng


0979 902 338 Địa chỉ